Główna » Aktualności, E-faktura

E-faktura

e-fakturaW nowoczesnym przedsiębiorstwie obieg dokumentów papierowych generuje niepotrzebne koszty i zabiera czas. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) pozwala na rezygnację ze stosowania tradycyjnych faktur papierowych i przejście na wymianę dokumentów elektronicznych. Korzystając z doświadczeń związanych z przesyłaniem zabezpieczonych dokumentów elektronicznych oraz ze stosowaniem e-podpisu, PWPW uruchomiła projekt e-Faktura.
Zastosowanie e-faktury pozwoliło firmie SPRINTER na:

•znaczne przyspieszenie procesów związanych z księgową obsługą fakturowania,
•przyspieszenie i uproszczenie procedury dystrybucji faktury (Internet)
•zagwarantowanie autentyczności pochodzenia faktury,
•szybszą i lepszą obsługę Klienta.

Co jest niezbędne ze strony Klienta SPRINTER, który zdecyduje się na e-fakturę?

•pisemna zgoda Klienta na tego typu dystrybucję
•wystawca i odbiorca mają obowiązek przechowywać e-faktury w sposób umożliwiający dostęp do nich, na żądanie organów podatkowych, w sposób natychmiastowy, pełny i ciągły. (Strona www chroniona hasłem, ftp, przekazanie CD, dopuszczenie organu do komputera) (par.6.1 ustawy).Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym e-faktura zostaje oznaczona podpisem kwalifikowanym naszego pracownika i przesłana w postaci plików:
z rozszerzeniem pdf – faktura z rozszerzeniem sig – podpis elektroniczny.Szczegółowe informacje dotyczące e-faktury i podpisu elektronicznego można znaleźć na stronie naszego dostawcy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A
Akceptacja

Wzór dokumentu, na podstawie którego SPRINTER zostaje upoważniony do wystawiania Państwa firmie faktur w formie elektronicznej. Jeżeli zamierzają Państwo otrzymywać od naszej firmy faktury drogą elektroniczną prosimy o przesłanie wypełnionej akceptacji w formie papierowej na nasz adres:
SPRINTER Sp. z o.o.
Ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa
Poniżej znajduje się lista przydatnych plików: program do weryfikacji faktur, oraz niezbędne dokumenty i informacje dotyczące podpisu elektronicznego i e-faktury.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo w zakładce do ściągnięcia